Gå til hoved-indhold

Persondatapolitik

Generelt
Denne politik om behandling af personoplysninger (herefter ”Persondatapolitik”) beskriver, hvordan Golf & Gourmet Mariagerfjord v/Hobro Golfklub indsamler og behandler personoplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for de personoplysninger, som du afgiver til os, herunder ved henvendelse til vores kundeservice, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, https://golfoggourmet.dk/. Vi er til enhver tid berettiget til at ændre i denne persondatapolitik.

Persondatapolitikken indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger der indsamles, og hvilke rettigheder du har.

Golf & Gourmet Mariagerfjord v/Hobro Golfklub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er
Golf & Gourmet Mariagerfjord v/Hobro GolfklubTorndalsvej 3, 9500 Hobro
CVR-nr: 3290732646519817
Telefon: 98520500
Mail: mail@hobrogolf.dk

Hvilke personoplysninger vi indsamler
Vi indsamler, lagrer og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

Ved besøg på vores hjemmeside indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du viser interesse for.

I forbindelse med afgivelsen af oplysninger vil det altid fremgå, om afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling fx booking.

Oplysningerne indsamles som udgangspunkt direkte fra dig, men vi kan også modtage oplysninger fra andre kilder, herunder selvstændige udbydere af bookingservices.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger

Vi optimerer dit besøg på www.golfoggourmet.dk
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig med formålet at indsamle og behandle oplysninger, som kan hjælpe os til at optimere din oplevelse på hjemmesiden.

Markedsføring og nyhedsbreve
Vi bruger også oplysningerne til at foretage målrettet og relevant markedsføring. Har du givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale eller nyhedsbreve via e-mail, er formålet at sende informationer vedr. aktuelle og kommende tilbud, arrangementer og rabatter hos os.

Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. e-mail på mail@hobrogolf.dk. Herefter bliver dine personoplysningerne slettet, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet legitimt grundlag.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi passer godt på dine personoplysninger, og der er derfor foretaget en række tekniske og organisatoriske tiltag for at sikre mod, at dine personoplysninger misbruges eller fortabes.

Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt for os, at behandle eller opbevare dem til brug for de ovenstående formål eller på grundlag af andet legitimt formål, herunder på grundlag af gældende lovgivning eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Videregivelse af dine oplysninger
For at kunne give den bedste service til dig, videregiver vi enkelte oplysninger til tredjeparter. Forinden videregivelse af oplysninger til tredjeparter, der behandler dine oplysninger på vores vegne, vil vi altid indgå de nødvendige databehandleraftaler for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Videregives af dine personoplysninger kan overordnet opdeles i:

 • Koncernforbundne selskaber
 • Samarbejdspartnere – Dette er fx databehandlere, der behandler data på vegne af os
 • Eksterne leverandører – Dette er fx tredjeparter, når der sker ekstern markedsføring
 • Offentlige myndigheder – Offentlige myndigheder, herunder Skattestyrelsen, har ifølge gældende lovgivning ret til at tilgå visse oplysninger.
 • Dine personlige oplysninger sælges IKKE til tredjemand.

Du har rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er følgende:

 • Indsigtsret – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

I forbindelse med en anmodning, vil vi bede dig om at bekræfte din identitet eller afgive yderligere oplysninger. Vi kræver dette for at sikre, at det kun er dig, der har adgang til dine personoplysninger, og at de derfor ikke udleveres til en, der giver sig ud for at være dig.

Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger, hvis du er utilfreds med behandlingen, til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K